Universitetstyret

Det er lovfestet at studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Derfor er også studentstemmen representert i Universitetsstyret, som er det øverste organet ved Universitetet. Her sitter studentene side om side med rektor, og vedtar viktige strategier for utdanning, forskning og annet.

Les mer om Universitetsstyret på uib.no

Det skal under studentvalget velges inn én kvinnelig og én mannlig studentrepresentant til Universitetsstyret.

Muséplass

Kandidatene

Binin J. Tielaco
Ingrid Borvik
johanna
Lars Henrik
mario
Ole Jacob Broch

Binin J. Tielaco

Mine kjernesaker

 1. Billigere nøvendigheter
  Tilgang til gratis printing på universitetslokaler, billigere bøker og annet pensumliteratur
 2. Vennskap
  Sosiale og digitale fellesskap for studenter
 3. Mental helse
  Fysiske og digitale nettverk for studenter

Følg meg

Les mer

Binin J. Tielaco, student ved institutt for sosialantropologi

Mitt navn er Binin Tielaco, og jeg er en Oslojente født i november 2000. Jeg bor nå i Bergen på bakgrunn av studiet og benytter tiden til å bli bedre kjent med Bergen, delta på mest mulig studiearrangement og alt annet sosialt. På fritiden er jeg meget glad i å trene, diskutere alt fra farger til politikk med venner og bekjente, men også skrive skjønnlitterære tekster samtidig lese de på fritiden.

Jeg har valgt å stille til valg av mange årsaker, men spesielt for å forsterke det sosiale ved universitetet. Det er mange som flytter fra hjembyen, venner og familie, som resultat av dette føler man seg ganske fremmed her i Bergen. Selv fant jeg vanskeligheter med å finne noen å bli kjent og henge med utenfor studie, og jeg vil dermed bidra til et sosialt nettverk tvers over fakulteter og institutter her på universitetet. Jeg er også svært opptatt av mental helse og ønsker å opprette et alternativt tilbud enn det Sammen har per i dag, dette kan være alt fra et digitalt nettverk man kan rette seg mot om ting skulle være vanskelig i hverdagen, men også fysiske gruppemøter hvor vi kan dele det vi har på hjerte og bidra med tips og triks til hverandre. Tilbudet vil være til for å skape et fellesskap der alle føler seg trygge og tatt godt i mot.

Ingrid & Ole Jacob

Våre kjernesaker

 1. Studentene skal sikres et tilfredsstillende fysisk og digitalt læringsmiljø.
 2. Et tydelig løft for studentfrivilligheten.
 3. En helhetlig satsing på bærekraft.

Følg oss

Les mer

Kjære medstudenter!

Vi er motiverte til å ta studentperspektivet inn i Universitetsstyret og sikre gjennomslag som kommer studentene til gode. Det er endelig tid for at studentene kan ta campus tilbake og vi vil bidra til at studentlivet kan blomstre igjen.

Den kommende perioden i Universitetsstyret blir viktig. Det skal vedtas nye strategier, handlingsplaner og et budsjett som kommer til å påvirke studenthverdagen, der er det helt vesentlig at studentstemmen kommer frem. Vi håper at dere gir oss tilliten til å kunne kjempe for en helhetlig og ambisiøs bærekraftspolitikk, et kraftig løft for studentfrivilligheten og sikre et verdig digitalt og fysisk læringsmiljø for UiBs studenter.

Husk å bruke stemmeretten din under studentvalget; også kalt vårens vakreste eventyr.

Ole Jacob Broch

En vaskeekte bygutt fra innenfor Oslos foodora-grense, men som nå kjenner på en stadig økende tilhørighet til byen mellom de syv fjell. Han har fylt 25 år, studerer på juridisk fakultet og har pådratt seg bred erfaring fra studentfrivilligheten. Engasjementet smittet over til studentpolitikken, der han særlig har fokusert på bærekraft, utdanningskvalitet og bedre vilkår for studentorganisasjonene. Nå vil han sikre gjennomslag i Universitetsstyret.

Ingrid Borvik

Ingrid er 23 år og har det siste året hatt permisjon fra master i undersøkende journalistikk for å jobbe med studentpolitikk som nestleder i Velferdstinget Vest. Hun har en bachelor i Sammenliknende politikk fra UiB og har sittet en periode i Studentparlamentet og to perioder i læringsmiljøutvalget. Hun håper å kunne ta med seg disse erfaringene inn i Universitetsstyret det kommende året!

Johanna & Mario

Våre kjernesaker

 1. Studenttrivsel og psykisk helse.
  Etter en lang pandemi som fortsatt herjer i mange land er det viktig å øke fokuset på ordninger som bedrer studentenes trivsel, knytter studentene sammen og skaper tilbud for en enklere vei tilbake til en sosial og aktiv hverdag. Vi ønsker oss rask og effektiv hjelp til studenter gjennom lett tilgjengelige lavterskeltilbud, økt satsing på sosiale og kulturelle tilbud og pilotering av nye vurderingsformer.

 2. Moderne studenter, et moderne universitet!
  Med et samfunn i kontinuerlig utvikling bør universitetet ha endringskapasiteten til å tilpasse seg nye behov. Vi vil at UiB får et tettere samarbeid og invitere andre utdanningsinstitusjoner og aktører for å lære nye og effektive måter å strukturere informasjonsflyten, vurderingsformer og studieløp på. Vi mener det bør settes klarere retningslinjer for hva som forventes av både våre professorer, instituttene og fakultetene i møte med studentene.
 3. Mer klima, bedre klima!
  Miljøvennlige tiltak og klima er viktigere enn noen gang. Miljøprosjekter og klimaforskning er blitt en stor del av UiB, og tidligere studentrepresentanter i universitetsstyret har oppnådd flere mål relatert til miljø- og klimafokuset. Vi ønsker å fortsette arbeidet, og stiller oss positive til universitetets posisjon som en viktig pådriver og en ledende arena for forskning av klima, miljø og marin.

Følg oss

Les mer

Bli med på et historisk valg!

Johanna og Mario er de første kandidatene fra KMD-fakultetet i UiBs historie som stiller til valg ved Universitetsstyret! Vi ønsker oss et mer moderne, høyteknologisk og fremoverlent universitet som kan møte både dagens og fremtidens digitaliserte studenter.

Mario de la Ossa

Jeg studerer for øyeblikket Bachelor i Kunst og har engasjert meg der jeg har mulighet for å bedre mine medstudenters hverdag. Jeg er leder for Fagutvalget for Kunstakademiet og jobber tett opp mot instituttet og studentutvalget for å få gjennom studentenes ønsker. På kort tid har jeg sammen med resten av fagutvalget gjort viktige endringer som f.eks. flere studentansatte til å holde biblioteket åpent lengre, etablering av nytt studentgalleri samt at jeg har bidratt med våre forventninger og meninger i omstruktureringen av akademiet.

Gjennom instituttrådet og opp mot fakultetet har jeg iverksatt prosesser som skal sikre klarere retningslinjer for hva som forventes av professorene og verkstedmestrene med tanke på kommunikasjon, tilstedeværelse og tidsbruk. Desto bedre samarbeid, desto enklere blir studiehverdagen og desto lettere vil det bli å mestre samt nyte studietiden.

For å oppnå et produktivt samarbeid bør universitetet kontinuerlig moderniseres og på effektive måter etablere raske og målrettede tiltak.

Johanna Magdalena Engh

Jeg er på fjerdeåret av en 5-årig integrert master i musikkterapi. I løpet av studietiden har jeg hatt flere verv i utvalg og styrer. Blant annet har jeg vært leder for Kunstnerisk Studentutvalg samt studentrepresentant i fakultetsstyret og Meltzerfond-utvalget. I alle vervene har det vært viktig for meg å støtte miljøvennlige prosjekter og ivareta/forbedre studenttrivsel. Vi må opprettholde et rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø der kommunikasjonsmulighetene forbedres. Dette har til nå kun vært på fakultetsnivå, men jeg ser at disse behovene også befinner seg ved andre deler av universitetet. Derfor vil jeg prioritere disse målene i universitetsstyret.

Universitetet sitter allerede på verktøy for godt samarbeid mellom studentene og andre deler av universitetet. Den akutte omveltningen inn i en heldigital hverdag viste likevel behovet for modernisering av både systemene vi bruker og behovet for nye digitale løsninger. Studenter vet ofte ikke hvor man kan finne relevant informasjon og man går glipp av viktige beskjeder. Derfor er det viktig at forelesere får en oversikt for hvordan de kan bruke verktøyene for å gjøre beskjeder og relevant informasjon lett tilgjengelig. På vei inn den nye hverdagen må vi ta med oss erfaringene og vise at vi kan tilpasse oss. For å gjøre dette er velfungerende kommunikasjon essensielt, derfor er kommunikasjonsverktøy en av mine viktigste prioriteringer til vervet.

Lars Henrik Øberg

Mine kjernesaker

 1. Nei til dress
  Det høres kanskje rart ut å ha som en kampsak at man ikke skal møte i dress på et eneste styremøte skulle jeg bli valgt. Grunnen er studenter flest ikke går i dress og jeg ønsker å representere meg selv og studentene for de vi er. Jeg kommer også til å kjempe for at studenter gjennomgående skal ha størst mulig påvirkningskraft for hva som skjer ved universitetet.
 2. Klimakampen
  Jeg vil gjøre det jeg kan for å gjøre UiB til et enda mer klimavennlig og bærekraftig universitet. Mye bra er satt i gang, men mye gjenstår
 3. Praksisplasser
  En selvsagt hovedsak. Studenter trenger å få tilgang til mest mulig relevant arbeidstrening.

Følg meg

Les mer om meg

Lars Henrik Øberg

Hei! En 29 år gammel jusstudent ved navn Lars Henrik som søker din tillitt for å være en av studentrepresentantene i universitetsstyret her! Jeg kommer fra et sted som heter Eidsvoll, mest kjent for en grunnlov og… det er vel stort sett det. Jeg tar det å være student ganske alvorlig, så alvorlig at jeg har vært student i åtte år nå. I løpet av de åtte årene har jeg vært med studentparlament både ved Høgskolen i Lillehammer og her ved Universitetet i Bergen. Jeg er han ganske irriterende fyren som ikke helt klarer å la ting ligge og heller sender en mail for mye enn for lite til stakkars studieadministrasjon når noe er for dårlig. Med andre ord kan jeg være krevende å være venn med, men jeg føler selv det er et greit utgangspunkt for å kunne representere deg og løfte det du måtte mene er rart, galt eller ikke særlig smart inn mot universitetsledelsen.

Jeg har også en katt. Han heter Noldus. Han er ganske søt, might share a pic later.