Hva er greia med studentvalg?

Hvert år arrangeres det studentvalg på UiB, der studenter blir nye tillitsvalgte i Studentparlamentet og Universitetsstyret. Men hvordan fungerer egentlig studentvalget?

Hva er Studentparlamentet?

 • Studentenes “storting” på UiB
 • 24 representanter direktevalgt under studentvalget
 • 7 representanter fra hvert studentutvalg / fakultet
 • Jobber for en bedre studiehverdag på UiB

Hva gjør representantene i Studentparlamentet?

 • Samarbeider med studenter på tvers av fakulteter
 • Jobber frem nye ting for å forbedre studiehverdagen på UiB
 • Opplyse flere studenter om hva Studentparlamentet er og gjør

Hvordan stiller jeg til Studentparlamentet?

 • Bli med i en liste
 • Start opp din egen liste
 • Usikker? Meld inn din interesse her!

Hva er Universitetsstyret?

 • Det øverste styret på UiB
 • 2 studenter valgt inn hvert år
 • Rektor Margareth Hagen leder styret
 • Bestemmer hvordan UiB skal målrettet styres

Hva gjør studentrepresentantene i Universitetsstyret?

 • Er studentenes stemme i viktige beslutninger
 • Representerer UiB på seremonier og konferanser
 • God støttespiller til studenter i fakultetsstyrene

Hvordan stiller jeg til Universitetsstyret?

 • Meld inn ditt kandidatur her!
 • Usikker? Meld inn din interesse her!