Banner Wordpress

Studentvalget er åpent!

Bli kjent med kandidatene på valgtorg!

Tirsdag 16. april

12:00-15:00 - Valgtorg på KMD

Studentbaren, KMD-bygget.

17:00 - Valgdebatt

Kandidater til Universitetsstyret og lister i Studentparlamentet blir utfordret til å forsvare hvordan de vil styre UiB fremover.

Storelogen, Det Akademiske Kvarter.

Onsdag 17. april

09:30-13:00 - Valgtorg på MedFak

Vrimlearealet, BB-bygget.

Mandag 22. april

10:30-14:00 - Valgtorg på Psykfak

Dialogen, Psykologi-bygget.

Torsdag 18. april

09:30-13:00 - Valgtorg på MatNat

Realfagbygget.

Tirsdag 23. april

10:30-14:00 - Valgtorg på SV

Aktiv 2, Ulrike Pihls Hus.

Fredag 19. april

10:30-14:00 - Valgtorg på HF

2. etasje i kantinen, Sydneshaugen skole.

Onsdag 24. april

10:30-14:00 - Valgtorg på Jurfak

Vrimle, Jusbygget.

Torsdag 25. april

09:30-12:00 - Valgtorg på Studentsenteret

2. etasje, Studentsenteret.

17:00 - Valgvake

Studentenes valgstyre inviterer alle UiB-studenter til en storslått valgvake. Her blir resultatene fra årets studentvalg annonsert.

Storelogen, Det Akademiske Kvarter.

Hvorfor bør du stemme i studentvalget?

Hva er studentvalget ved UiB?

Christie

Hvert år arrangeres det studentvalg på Universitetet i Bergen, der det velges nye tillitsvalgte i Studentparlamentet og Universitetsstyret. Studentvalget er en viktig måte for deg som student å kunne være med å påvirke hvem som skal representere studentenes stemme. Alle studenter ved UiB har stemmerett i studentvalget.

Les om hvem som stiller til valg

Studentparlamentet ved UiB

Studentparlamentet er studentenes “storting” på UiB. Studentparlamentet er ditt talerør i kampen for en bedre studiehverdag. 24 representanter velges fra de studentpolitiske listene som stiller til valg.

Trykk på knappen ovenfor for å lese om de som stiller til valg i år!

Universitetsstyret ved UiB

Universitetsstyret er UiBs øverste organ, hvor det sitter én kvinnelig og én mannlig studentrepresentant. Studentene sitter side om side med rektor, og vedtar viktige strategier for blant annet utdanning og forskning.

Trykk på knappen ovenfor for å lese om de som stiller til valg i år!