Informasjon

Viktige datoer og frister for studentvalget 2023

18. januar

 • Still-til-valg-dag kl 16:30, i Teglverket på Kvarteret. Det blir anledning for studenter som ikke er aktiv i studentdemokratiet for å bli introdusert til studentdemokratiet.

1. februar

 • Informasjonsmøte 16:30, i Egget på Studentsenteret. Det blir anledning for alle listene til å presentere seg selv, og vi håper alle vil benytte seg av denne muligheten.

28. februar

 • 12:00 – Frist for å annonsere kandidatur til Studentenes valgstyre.
  Vi trenger å vite at lister stiller, men ytterligere informasjon er ikke nødvendig på dette tidspunkt. Send oss en e-post på valgstyret@spuib.no og si at du planlegger å starte (eller videreføre en eksisterende) liste.

2. mars

 • Infomøte for lister, hvor det blir en gjennomgang av praktisk informasjon, økonomi, m.m. (kl 16.30)

7. mars

 • Infomøte for kandidater, hvor det blir en gjennomgang av praktisk informasjon, økonomi, m.m. (kl 16.30)

15. mars

 • 12:00 – Frist for å sende inn informasjon som skal ut på studentvalgets nettside.
 • 12:00 – Frist for å levere ferdig kandidatskjema.
  Krav for lister reguleres nærmere i Studentparlamentets valgreglement, §24. Etter at listene er sendt inn vil valgstyret kontakte samtlige kandidater og bekrefte at vedkommende stiller til valg.

22. mars

 • 12:00 – Frist for å sende inn materiell og media til trykk.

19. – 28. april

 • Valget åpner 19. april kl 12:00
 • Valgdebatt 20. april kl 17:00, i Teglverket på Kvarteret.
 • Studentparlamentsmøte 24. april fra kl 17:00
 • Valget stenger 28. april kl 12:00
 • Valgvake 28. april kl 17:00, i Teglverket på Kvarteret.

12. mai

 • 12:00 – Frist for å levere inn refusjonsskjema for valgkamprelaterte utlegg. Hver liste/kandidat vil få et budsjett av valgstyret.

Spørsmål og svar

Hvordan blir blir man med i Studentparlamentet?

Still til valg! Enten bli med i en av de eksisterende listene, eller lag din egen. For å starte din egen liste må dere være minimum 5 personer. Valgstyret gir økonomisk støtte til alle lister som stiller, slik at alle får mulighet til å få promotert seg.

Er det mye arbeid å sitte i Studentparlamentet?

Nei.