Universitetstyret

Det er lovfestet at studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Derfor er også studentstemmen representert i Universitetsstyret, som er det øverste organet ved Universitetet. Her sitter studentene side om side med rektor, og vedtar viktige strategier for utdanning, forskning og annet.

Les mer om Universitetsstyret på uib.no

Det skal under studentvalget velges inn én kvinnelig og én mannlig studentrepresentant til Universitetsstyret.

Muséplass

Kandidatene